EPB

ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT

 

EPB staat voor 'EnergiePrestatie en Binnenklimaat'.

De Energieprestatieregelgeving en het aanstellen van een EPB -Verslaggever is bij wet verplicht voor alle nieuwbouw- & renovatieprojecten waarvan de stedenbouwkundige vergunning is ingediend vanaf 1 januari 2006.  Alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, winkelen, sporten, enz. moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen.

EPB EISEN vanaf 2016

Bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, moeten aan de EPB-eisen en de EPB-procedure voldoen. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken tegen 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

 

Download hier de EPB-eisen vanaf 2016.

 

Wil u nagaan of uw project EPB-plichtig is, klik dan hier.

 

Klik hier voor de taken en verantwoordelijkheden van de aangifteplichtige.

EPB-EISEN IN DE TOEKOMST

Woongebouwen met stedenbouwkundige aanvraag vanaf 1 januari 2016 moeten minstens E-peil 50 behalen en een verplicht aandeel hernieuwbare energie voorop stellen.

In 2018 wordt deze eis verstrengt naar E40 en in 2020 naar E35.

Vanaf 2021 moeten bouwaanvragen of meldingen voor woongebouwen het E30-peil respecteren. Meer specifiek moet elk nieuwe gebouw vanaf dan minstens aan de BEN-eisen (bijna-energieneutraal) voldoen.

 

aRA-architecten is sinds begin 2014 BEN-voorloper. BEN-voorlopers "durven" vandaag al de BEN-principes promoten en/of in de praktijk brengen.

EPB - BEN voorlopers - Ben Principes